SOK PÉNZRŐL VAN SZÓ, mert 2017. januártól ezek fognak megváltozni!Változnak a béren kívüli juttatások, a házasok támogatása, a lakáscélú munkáltatói támogatás, és új adómentességek is lesznek! ÉRDEMES VÉGIGNÉZNI, HOGY MIK ÉRINTHETIK!

Az adótörvény-javaslat szövegében található néhány olyan rendelkezés, ami újdonságnak számít a jelenlegi Szja szabályokhoz képest, a változások többsége pedig a hatályos törvényi rendelkezések kiegészítését és pontosítását jelenti.

ITT VANNAK ÖSSZEFOGLALVA LEGFONTOSABB JÖVŐ ÉVI VÁLTOZÁSOK:

ADÓMENTESSÉGEK ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEK

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok

A javaslat a magántulajdonban álló erdők alacsony jövedelemtermelő képességére tekintettel 2017. január 1-től adómentessé teszi az erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, illetve a társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet. Az erdőnek minősülő földek hasznosításából származó jövedelmekre általánosan megfogalmazott adómentesség feltétele, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama elérje az 5 évet. Ha a szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamot megelőzően szűnik meg, a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell utólag megfizetni a szerződés megszűnésének évéről készítendő adóbevallásban.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

Az idei évközi változás eredményeként az szja törvénybe átkerültek a korábban a lakáscélú állami támogatásra vonatkozó kormányrendeletből a méltányolható lakásigény meghatározásának előírásai. Az ezáltal átláthatóbbá vált szabályozást a javaslat néhány pontosító, a mindennapi jogalkalmazást támogató előírással egészíti ki. Az adócsomag kihirdetését követő napjától hatályba lépő változások egyértelműsítik, hogy a 8 négyzetméternél nagyobb, de 12 négyzetméternél kisebb lakóhelyiségek esetén két ilyen lakóhelységet kell egy szobának tekinteni, és ha a végeredményként kapott szobaszám nem lenne egész szám, akkor a szobák számát lefelé kell kerekíteni.

A javaslat jelentős kiegészítést tartalmaz az együtt költöző, együtt lakó családtagok meghatározásával kapcsolatban. Egyrészt a figyelembe vehető személyek köre kibővül a házastárs közeli hozzátartozóival, másrészt egyértelműsíti a módosítási javaslat, hogy a fiatal gyermektelen házastársak esetén az adómentességnél figyelembe vehetők lesznek a később születendő gyermekek is.

Egészségügyi szolgáltatások

A javaslat értelmében végül nem lép hatályba 2017. január 1-jétől a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján biztosított egészségügyi ellátás adómentességére vonatkozó előírás.

A nyári adómódosító csomaggal elfogadott, de még nem hatályos rendelkezés meghatározott feltételek fennállása esetén a foglalkozás-egészségügyi ellátást meghaladóan biztosított szűrővizsgálat, továbbá a fizikoterápiás és a mentál-egészségügyi ellátás adómentességét teremtette volna meg.

2017-es Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság

A javaslat a magyarországi vizes világbajnokság megrendezésével összefüggő nemzetközi szerződésben tett kötelezettségvállalás teljesítéseként biztosítja új mentességi jogcímként a rendezvénnyel összefüggésben kifizetett napidíj, szállás és utazási költségtérítések, pénzdíj, illetve formaruhák, promóciós juttatások, egyéb természetben biztosított ellátások adómentességét.

Első házasok kedvezménye

A javaslat értelmében 2017. január 1-től 24 hónapig az érintettek feltétel nélkül érvényesíthetik a kedvezményt. A családi kedvezmény és az első házasok kedvezménye egymás mellett is érvényesíthetővé válik. Azok, akik korábban a családi kedvezmény miatt nem tudták a teljes 24 hónapra érvényesíteni az első házasok kedvezményét, utólag jogosulttá válnak a nem érvényesített kedvezményre, amit önellenőrzéssel tudnak igénybe venni.

AZ EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁSOK

Jövedelemadó alapjának meghatározása

A javaslat korrigálja, hogy a személyi jövedelemadó kulcs 2015. január 1-jei változásakor a kifizetőt terhelő adók esetén elmaradt a jövedelemadó alapjának meghatározásánál alkalmazandó korrekciós szorzó megfelelő módosítása. Most az egységes adóterhelés érdekében a szorzó értéke 1,19-ről 1,18-ra változik.

Korábbi béren kívüli juttatásokra vonatkozó előírások

A javaslat kimondja, hogy a 2016. december 31-kén hatályos szabályok alapján még béren kívül juttatásoknak, de 2017. január 1-től már béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások 2017. január 1-jét követően a korábbi egyedi értékhatárokra tekintet nélkül adhatók egyes meghatározott juttatás formájában.

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK

Adóbevallási tervezet

A javaslat az új bevallási forma bevezetésével összefüggésben módosítja az önadózás szabályait, és kimondja, hogy az adóbevallási tervezet kijavítása, kiegészítése és elfogadása is a magánszemély önadózás útján teljesített bevallásának minősül.

Hivatali, üzleti utazás, kiküldetés

A javaslat régi jogértelmezési problémát old fel, a hivatali, üzleti utazás és a kiküldetés törvényi fogalmának pontosításánál, amikor kimondja, hogy ide kell érteni azokat az eseteket is, amikor munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történik a munkavégzés.

A fizetővendéglátó tevékenységet folytatók tételes átalányadózása

A javaslat 2017. január 1-jétől a tételes átalányadó szobánként fizetendő összegét 20 százalékkal, 32.000 forintról 38.400 forintra emeli. Az emelés az egészségügyi hozzájárulást (eho) érintő változás eredményeként megszüntetett 20 százalékos EHO fizetési kötelezettség ellentételezése.

Tartós befektetési szerződés (TBSZ)

A javaslat a korábbi szabályozási hiányosságot pótolva 2017. január 1-jétől megteremti a TBSZ öt éves lekötési időszak utolsó napján történő újrakötés esetén annak lehetőségét, hogy a hároméves lekötési időszakkal egyező módon sor kerülhessen részkivétre, a magánszemély dönthessen arról, hogy a befektetésének csak egy részét tartja tovább lekötési állományban.

Külföldi illetőségű előadóművészek egyszerűsített adózása

A javaslat nem csak az ideiglenesen hazánkban tartózkodó előadóművészek, hanem a filmalkotások elkészítésében résztvevő stábtagok részére is megteremti az egyszerűsített adózás választásának lehetőségét. Ezt meghaladóan a javaslat annak érdekében, hogy a 183 napot meghaladó filmforgatások esetén is választható maradjon ez az adózási forma a Magyarországon forgató színészek és stábtagok esetében kizárja a 183 napos szabály alkalmazását.

Forrás : kamaraonline.hu

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!