Létezik ez a megoldás, de kevesen ismerik!Van egy különleges, de létező táppénzforma, amiről a legtöbben nem is tudnak, a táppénz méltányosságból.
Mikor lehet méltányosságból táppénzre menni?

Rövid biztosításban töltött idő esetén:
Ha a beteg a keresőképtelenséget megelőző időszakban csak rövid biztosítási idővel rendelkezik, és a keresőképtelenség ideje meghaladja a táppénzre való jogosultság időtartamát.

Gyermek betegsége esetén:
Az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében, ha a szülő a gyermek életkorához kötött gyermekápolási táppénzjogosultságát kimerítette. A 12 év alatti gyermek ápolására vonatkozó gyermekápolási táppénzt méltányosságból legkorábban a jogszabályban meghatározott jogosultsági idő lejártát követő naptól lehet megállapítani.
Ez akkor is jár, ha a biztosított szülő a 12 és 18 éves beteg gyermekét otthon ápolja, vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, a kórházi kezelése időtartamára, amennyiben a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a kórházban.

Méltányosságból meddig és mekkora táppénz jár?
A méltányosságból megállapítható táppénz folyósításának ideje és összege eltérhet az általános szabályoktól, de a táppénz összege nem lehet magasabb a biztosítási idő figyelembevételével meghatározott mértéknél (60 % vagy 50 %) és a táppénz napi maximalizált összegénél.

A biztosítási jogviszony fennállása alatt a táppénz folyósításának időtartama a méltányos táppénz folyósítás időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet. A méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem ad jogot, de a táppénzelőzménybe be kell számítani és az együttes időtartam az egy évet nem haladhatja meg.

Mit kell benyújtani a méltányosságból adható táppénz iránti kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell:
- Orvosi igazolást a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről
- Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről
- Igazolás a szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról elnevezésű, és az orvos által hitelesített igazolásokat, valamint kezelőorvos javaslatát, és a keresőképtelenség várható időtartamára vonatkozó orvosi szakvéleményt.
A kérelemnek tartalmaznia kell a közös háztartásban lakók számát, valamint a nyilatkozatot a kérelmező és a vele együtt élők jövedelmi helyzetéről.

►► KÉRJÜK OSZD MEG EZT MÁSOKKAL IS!

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!