TÁJÉKOZÓDJON RÓLA, mert sok helyen csak személyesen lehet átvenni!!Minden településen az önkormányzat dönt arról, hogy mikor és hogyan juttatja el az érintettekhez az Erzsébet utalványokat, amire alább két példát is mutatunk. Ezért mindenkinek azt javasoljuk, hogy  erről a helyi önkormányzatnál érdeklődjön, akár telefonon vagy személyesen!

Az Erzsébet-utalvány természetbeni támogatás, amit fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására lehet felhasználni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

FIGYELEM! A kiosztásra két különböző helyi példát is mutatunk mintának:

Székesfehérvár

Székesfehérvár jegyzője ezúton is tájékoztat minden érintettet, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára – a jogszabályban előírtak szerint – Erzsébet-utalványt biztosít. November 23-án és november 24-án vehetik át az utalványokat az érintettek a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségeiben.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Székesfehérvár jegyzője ezúton is tájékoztatja a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványok átadása a jogosultak (kérelmét benyújtó szülő, vagy más törvényes képviselő/nagykorú) névkezdőbetűje szerint történik!

Az Erzsébet–utalványokat 2016. november 23-án (szerdán) 09.00-12.00 és 15.00-17.00 óra között az S-Zs kezdőbetűvel a Tolnai utca 16.szám alatt, míg az L-R kezdőbetűvel rendelkező nevű jogosultak szintén ebben az időpontban a Jancsár utca 31. szám alatt vehetik át.

November 24-én (csütörtökön) 09.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig a Jancsár utca 31. szám alatt az I-K kezdőbetűvel, míg ugyanebben az időpontban az A-H kezdőbetűvel rendelkező nevű jogosultak a Tolnai utca 16. szám alatt vehetik át az utalványokat.

Nyíregyháza

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján Önkormányzatunk az Erzsébet‐utalványok jogosultak részére történő kézbesítését 2016. november hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2016. 11. 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet utalványokat a jogosultak címére.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldemények az Önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.
Az Önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet utalványok jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

Forrás: palyazatfigyelo.info

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!