Ha elmulasztod kötbért kell fizetni és a szolgáltatást is kikapcsolhatják!A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. A vitás ügyek sokszor abból adódnak, hogy a fogyasztók megfeledkeznek a változások bejelentéséről a szolgáltató felé.

Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?

A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor a fogyasztó nem megvásárolja, hanem bérli az ingatlant, vagy örökléssel, ajándékozással, esetleg családon belüli szívességgel jut ingatlanhasználathoz. Fontos, hogy nem csupán beköltözőként, hanem kiköltözőként is jelezni kell a szolgáltatónak, ha az adott felhasználási helyen felhagyunk a fogyasztással.

A változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek következménye kártérítés, kötbér vagy kikapcsolás is lehet. A bejelentési kötelezettség határideje Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 vagy 30 napon belül kell bejelenteni, ez alól – villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetén – a felhasználó elhalálozása jelent kivételt. Ilyenkor legfeljebb 6 hónap van a bejelentésre és az új szerződés megkötésére, de a bejelentést ez esetben is célszerű minél hamarabb megtenni, hogy a tényleges felhasználóval létrejöhessen a szerződés.

A legjobb, ha a régi és a beköltöző új fogyasztó együtt jelenti be a változást a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. Ha erre nincs lehetőség, akkor a szolgáltatók előírásai szerint külön-külön is megtehetik, például a szolgáltatók weboldalán, az online ügyfélszolgálati felület segítségével. Amennyiben a beköltöző tartósan nem szeretné használni az adott közművet, és emiatt nem szeretne szerződést kötni, ezt haladéktalanul jeleznie kell a szolgáltató felé, amely gondoskodik a felhasználás megszüntetéséről (pl. a mérő leszerelésével).

A bejelentéshez általában a következőkre lehet szükség:

az előző és az új fogyasztó által kitöltött és aláírt bejelentő formanyomtatvány,

•az előző fogyasztó elérhetőségei,

• az új fogyasztó felhasználási jogcímének igazolása (adásvételi szerződés és/vagy tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozat, hagyatékátadó végzés stb.),

• több tulajdonos estén az új fogyasztón kívüli tulajdonos(ok) beleegyező nyilatkozata,

• ha nem a felhasználási hely tulajdonosa kíván szerződést kötni, akkor a tulajdonos(ok) beleegyező nyilatkozata,

• földgáz- és villamosenergia-szolgáltatási területen a tulajdonos nyilatkozata a kapacitáslekötési jog átadásáról, rendelkezésre álló teljesítmény használatba adásáról az ingatlanhasználó részére,

• a fogyasztó személyes adatai, cég eseté- ben cégadatok,

• személyazonosságot igazoló okmányok, cégkivonat, aláírási címpéldány,

• a felhasználási hely pontos címe és adatai (különösen a mérő gyári száma, a felhasználási hely [POD] azonosítója és a felhasználói azonosító, amelyek a számlán is megtalálhatók),

• meghatalmazás (amennyiben a bejelentő nem saját nevében jár el),

• a felhasználási hely felek által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyve (minta a kiadvány mellékletében).

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!