Itt a lista az ország valamennyi államilag finanszírozott fogorvosi rendelőjéről, ahol a betegnek nem kell fizetni.A körzeti fogorvosnál nagyon sok ellátásért egyáltalán nem kell fizetni.

A beteg életkorától függetlenül ingyenes a:

– sürgősségi ellátás
– szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer)
– szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog- és szájbetegségek kezelése
– fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés; gyökérkezelés; gyökértömés évente egyszer felszínenként)
– fogsebészeti ellátás (például foghúzás)
– fogkőeltávolítás (évente egyszer)
– ínyelváltozások kezelése

Ezek az ellátások beutaló nélkül vehetők igénybe.

Gyakran ismételt kérdések:

Milyen papírokat kell magammal vinnem a körzeti fogorvoshoz?

Az ellátáshoz érvényes TAJ-kártya, továbbá személyazonosságot igazoló okmány (lakcímkártya) szükséges.

18 éven aluli/62 éven felüli beteg/várandós személynek milyen beavatkozásokért kell fizetni a körzeti fogorvosnál?

A teljes körű alap- és szakellátás (orvosi munka) térítésmentes, kivéve a fogtechnikai költségeket.

62 éven felüli beteg vagyok, fogpótlást szeretnék, milyen költségekkel kell számolnom?

A fogpótlások fogtechnikai díj megfizetése mellett igényelhetők, tehát fogorvosi munkadíjat nem kell fizetni. Fontos azonban, hogy a biztosító a kivehető fogpótlásokat 48 hónapos kihordási idő mellett finanszírozza, míg ez rögzített pótlás esetén 60 hónap, azaz, ennyi ideig új pótlás nem készíthető biztosítói támogatással. Amennyiben azonban a maradékfogak számában változás áll be, úgy a finanszírozás a jogszabályi időn belül is újra biztosított.

18 és 62 év közötti beteg vagyok, milyen beavatkozásokért kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

A körzeti fogorvosnál azért az ellátásért kell fizetni, amely az OEP által támogatott beavatkozáson kívül esik.

A 18 és 62 éves életkor közötti biztosítottak a fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat kötelesek fizetni, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig az OEP határozza meg, tehát fogorvosi munkadíjat és fogtechnikai díjat (részleges) is kell fizetni.

Honnan tudhatom meg, hogy mennyit kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

Az egészségügyi szolgáltató köteles jól látható helyen kifüggeszteni a térítési díjak feltüntetésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, továbbá a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról.

A „fehér tömésért” fizetnem kell?

Az ún. fehér tömés, vagyis a fényre kötő fogtömés ugyanúgy ingyenesen jár az érvényes TAJ- kártyával rendelkező betegeknek, mint az amalgámtömés.

Ha nem rendel a fogorvosom, kihez fordulhatok?

A praxisjoggal rendelkező fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi kellékei között szerepel a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések meghatározása.

A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

A fogorvos köteles gondoskodni arról, hogy jól látható helyen (pl.a fogorvosi rendelő ajtaján) a helyettese megnevezésre kerüljön, a helyettesítő fogorvos rendelési idejének feltüntetésével egyidejűleg. (Ugyanígy jár el a fogorvos abban az esetben is, ha szabadságra megy.)

Iskolafogászaton milyen beavatkozásokat végezhet a fogorvos? Kell- e a szülő hozzájárulása?

Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos alapfeladata, hogy a körzetéhez tartozó gyermekeket – egyénileg és csoportosan – fogászati gondozásban részesítse, továbbá, hogy a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végezze.

Feladatai közé tartozik, hogy:

– évente két alkalommal a rendelőben elvégezze a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését
– további kezelésre szorulókat visszarendelje
– szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítsa a rászorulókat

Az óvodások esetében a szűrővizsgálatot évente legalább egyszer köteles elvégezni.

Fontos kiemelni, hogy a kisiskolások, óvodások ellátása során a szülő tájékoztatása és hozzájárulása nélkül nem történhet semmiféle beavatkozás. A fogászati szűrést megelőzően az iskola értesíti az érintett szülőket a vizsgálatokról, és egyben nyilatkozatot kér tőlük, hogy a szűrés eredményeként esetleg szükséges fogorvosi beavatkozáshoz hozzájárulnak-e, vagy csak a szűrés eredményét kérik, és más fogorvosnál kívánják igénybe venni az ellátást.

Az államilag finanszírozott fogorvosi rendelők listáját IDE kattintva éred el. 

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!