Meglepő fordulat. Sokan nem értik, ez hogy történhetett meg.Valószínűleg Vajna Tímea fogja örökölni Andy Vajna összes vagyonát, miután eltűnt a producer eredeti végrendelete.

'A közjegyző az örökhagyó hagyatékát öröklés jogcímén, a törvényes öröklés rendje szerint teljes hatállyal átadja 1/1 arányban Vajna Tímea, az örökhagyó házastársa részére.' 

Bár Andy Vajna 2018. március 7-én végrendeletet írt, annak eredeti példánya 'nem volt fellelhető', a hagyatéki tárgyaláson eredeti példány nem került bemutatásra, a felek a hagyatéki tárgyaláson nem rekonstruálták a végrendeletet, ezért azt a közjegyző a hagyatéki eljárás során figyelembe venni nem tudta.

'A közjegyző a hagyatéki eljárásban elhangzott nyilatkozatok és a rendelkezésre álló iratok alapján a rendelkező részben írtak szerint állapította meg az örökhagyó hagyatéki vagyonát és a hagyatéki tartozásokat. Az örökhagyó hagyatékából az örökhagyó házastársa az őt megillető örökrészre igényt tartott, a hagyaték átadását a törvényes öröklés rendje szerint kérte. A fénymásolatban rendelkezésre álló végrendeletben végrendeleti végrehajtóként kijelölt személy az eljárásban az öröklés rendjét nem vitatta. Az örökhagyó házastársának az örökhagyó hagyatékával szemben házastársi vagyonközösségi igénye nem volt' - írják a dokumentumban.

Hagyatéki vagyonként az AV Perfect nevű céget határozzák meg, amelynek értéke 123 millió 376 ezer dollár (mai árfolyamon 37,3 milliárd forint). A többi hagyatéki vagyonhoz nincs érték írva.

Ezzel a 123 millió dollárral Vajna Tímea a 31. leggazdagabb magyar lett.

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!